Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Ανοιχτές θέσεις εργασίας και υποβολή βιογραφικού

ΘΕΣΗ: Ναύτης – Κυβερνήτης έως 25 κόρους (Γ’ Κυβερνήτη ή Πηδαλιούχου)

Χρόνος εργασίας: Σύμβαση μηνιαία / εξαμηνιαία / ετήσια.

Περιοχή εργασίας: Μήλος, Κυκλάδες / Πειραιάς Αττική.

Απαιτούνται:

 • Ναυτικό Φυλλάδιο.
 • Άδεια ταχυπλόου (με προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε ανάλογη θέση).
 • Προεραιτική γνώση εξωτερικής – εσωτερικής συντήρησης και καθαριότητας για οποιαδήποτε εργασία προκύψει στο σκάφος.
 • Απολυτήριο λυκείου και καλή γνώση αγγλικών.
 • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.
 • Ομαδικό πνεύμα και εργατικός χαρακτήρας.

Προσφέρονται:

 • Σταθερή μισθοδοσία.
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου.
 • Διαμονή (σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο).
 • Απαραίτητος εξοπλοισμός (ρουχισμού).
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.

ΘΕΣΗ: Γενική υποστήριξη κατά την διαχείριση διαδικασιών της Εταιρείας.

(Καθημερινή διαχείριση γραφείου: διατήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου, έλεγχος και συντονισμός όλων των εργασιών της εταιρίας, συνεργασία και επικοινωνία με τους συνεργάτες του γραφείου κλπ.)

Χρόνος εργασίας: Σύμβαση αορίστου χρόνου / ετήσια.

Περιοχή εργασίας: Μήλος, Κυκλάδες / Πειραιάς Αττική

Απαιτούνται:

 • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα (ομιλία, ανάγνωση, γραφή).
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Excel, Word).
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και παρουσιαστικό, τυπικότητα και οργανωτικότητα.
 • Εξαιρετική επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες.

 Απαραίτητες Προϋποθέσεις:

 • Ηλικία από 23 εως 40 ετών.
 • Απόφοιτοι τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπάιδευσης.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην συμμετέχουν σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτησης ή να μην απασχολούνται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Προσφέρονται:

 • Ασφάλιση ΙΚΑ.
 • Ικανοποιητικό πακέτο απόδοχών.
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Συνεχή εκαπίδευση.
 • Ευχάριστος χώροις εργασίας.

Υποβολή Βιογραφικού

  VHF Channels

  Channels

  10 Vichos Sea Corporation

  11 Port Police

  x